จองโรงแรม

จองโรงแรม ห้องพัก ทุกแห่งทั่วโลก หรือแม้แต่ในเมืองไทย ด้วยราคาที่ยุติธรรม ไม่ซับซ้อน ปริ้นท์ Voucher หรืออีเมล์ใบยืนยันได้ทันทีหลังทำการจอง และชำระเงินเรียบร้อย

*      กรณีห้องว่าง หรือสะดวก จะแสดง Available แต่หากห้องพักในช่วงวันที่ท่านต้องการเต็ม จะแสดง On Request ซึ่งท่านยังคงสามารถทำจองได้อยู่ ซึ่งหากห้องพักสะดวกแล้ว ระบบจะตอบกลับให้ท่านได้ทราบทันทีทางอีเมล์ที่ทำจอง แต่หากไม่สามารถทำการจองห้องดังกล่าวได้ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

**    โรงแรมที่พักบางแห่ง จะสามารถทำจองได้ทั้งแบบมีรวมอาหารเช้า และไม่ได้รวม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว โรงแรมที่อเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลี และฮ่องกง จะไม่ค่อยได้รวมอาหารเช้า (Room Only) จึงใคร่รบกวนให้ท่านได้กรุณาสังเกตก่อนทำการจองและชำระเงิน

**    กรุณาสังเกตสำหรับที่พักบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป จะมีค่าภาษีเมือง (City Tax) ในช่วงระหว่างการเข้าพัก ซึ่งท่านสามารถเข้าพักและชำระเพิ่มกับทางที่พักได้โดยตรง