ประกันการเดินทาง

สยาม มายด์ ทราเวล ร่วมกับ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม Allianz Global Assistance ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านประกันการเดินทางที่มีเครือข่ายมากกว่า 28 ประเทศ นำบริการทำประกันการเดินทางที่ง่ายดายซึ่งท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง มีภาษาไทยให้เลือก เพียงท่านใส่ข้อมูลส่วนตัว ช่วงวันเวลาที่เดินทาง เลือกประเภทรูปแบบความคุ้มครองที่ท่านต้องการ ชำระเงิน และปริ้นท์เอกสารติดตัวเพื่อการเดินทาง หรือเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าซึ่งประเทศที่ต้องมีวีซ่าก่อนการเดินทางหลายประเทศนั้นต้องการได้เลยทันที