ข่าวสาร ของวีซ่า

 ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน 

- อาร์เจนตินา (Argentina)                    - บราซิล (Brazil) 

- ชิลี (Chile)                                         - เกาหลีใต้ (South Korea) 

- เปรู (Peru)                                         - เอกวาดอร์ (Ecuador) 

- ปานามา (Panama)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน

- มาเลเซีย (Malaysia)                        - ลาว (Lao)                                    -เวียดนาม (Vietnam) 

- ฮ่องกง (Hong Kong)                        -มาเก๊า (Macau)                             - อินโดนีเซีย (Indonesia)

- มองโกเลีย (Mongolia)                      - มัลดีฟส์ (The Maldives)               - เซเชลส์ (Seychelles) 

- รัสเซีย (Russia)                               - แอฟริกาใต้ (South Africa)            - สิงคโปร์ (Singapore)                        - ตุรกี (Turkey)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 21 วัน

- ฟิลิปปินส์ (The Philippines)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 15 วัน

- ญี่ปุ่น (Japan)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน

- กัมพูชา (Cambodia)                        - บรูไน (Brunei)                               - บาห์เรน (Bahrain)

*** ข้อยกเว้นพิเศษ***

- ไต้หวัน (Taiwan)

**ข้อยกเว้นพิเศษสำหรับวีซ่าไป ไต้หวัน ที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ หากมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของประเทศดังต่อไปนี้

- ออสเตรเลีย (Australia)     - นิวซีแลนด์ (New Zealand)     - แคนาดา (Canada)        - อเมริกา (USA) 

- ญี่ปุ่น (Japan)                    - กลุ่มยุโรป (Schengen)             - อังกฤษ / สหราชอาณาจักร (UK)

 

        *********************************************************************************************

วีซ่าของกลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น วีซ่า (Schengen Visa)

       เป็นประเภทวีซ่าของทวีปยุโรปที่ขอครั้งเดียวสามารถเดินทางไปได้หลายประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ ไม่รวมอังกฤษ โดยในแต่ละประเทศจะให้ระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ฉะนั้นหากคิดจะเที่ยวหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกของวีซ่าประเทศนี้ ขอให้ไปขอวีซ่าจากประเทศที่คุณคิดจะไปเที่ยวนานที่สุด แต่หากไปเที่ยวโดยเฉลี่ยในเวลาเท่ากันทุกประเทศขอให้ไปขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก โดยจะมีระยะเวลาอนุญาตรวมกันได้ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น วีซ่า มีดังนี้

- เบลเยี่ยม (Belgium)                - ฝรั่งเศส (France)                          - เยอรมนี (Germany)                              - กรีซ (Greece) 

- อิตาลี (Italy)                           - ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)             - เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)           - โปรตุเกส (Portugal) 

- สเปน (Spain)                         - ออสเตรีย (Austria)                       - เดนมาร์ก (Denmark)                            - ฟินแลนด์ (Finland) 

- ไอซ์แลนด์ (Iceland)              - นอร์เวย์ (Norway)                         - สวีเดน (Sweden)                       - สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 

- เอสโตเนีย (Estonia)              - ฮังการี (Hungary)                          - ลัตเวีย (Latvia)                                    - ลิทัวเนีย (Lithuania) 

- มอลตา (Malta)                     - โปแลนด์ (Poland)                         - สโลวะเกีย (Slovakia) สโลวีเนีย (Slovenia) 

- สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)                    - ลิเทนชไตน์ (Liechtenstein)