AUCKLAND - ROTORUA 5 DAYS (2016)

กำหนดการเดินทาง
9 - 13 สิงหาคม 2559 // 20 -24 กันยายน 2559 // 19 - 22 ตุลาคม 2559
จำนวนวัน
5
ราคาเริ่มต้น
63,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

มหัศจรรย์วันพักผ่อนที่นิวซีแลนด์ – ชมเมืองโอ้คแลนด์ เมืองแห่งการแล่นเรือใบ ถ้ำหนอนเรืองแสง – ไร่ผลไม้กีวี – ชนจมูกกับชาวเมารีที่เมืองโรโตรัว – บ่อน้ำพุร้อน - บ่อโคลนเดือด – การแสดงการตัดขนแกะ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ พร้อมสนุกสนานกับโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี   

 

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออ่านรายละเอียดรายการเดินทางฉบับเต็มได้ โดยการ คลิ๊กที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดเอกสาร" ค่ะ ***

อัตราค่าบริการ  สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน  15 ท่านขึ้นไป  + รวมวีซ่าแบบหมู่คณะ       

 สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม

            ( ราคา / ท่าน )

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่           63,900-.
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)          56,900-.
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)          53,900-.  (มีเตียงเสริม)
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)          49,900-.  (มีเตียงเสริม)
ห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ            8,000-.
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่สามได้รับส่วนลด          500-.